Sesotho 

Children’s books written in Sesotho

Diphoofolo tsa polasing – Farm Animals

Diphoofolo tsa polasing – Farm Animals unpacks the world of farm animals presented in a bilingual format, namely seSotho to English, with different levels of complexity for greater learning and understanding. Language(s): Sesotho – English (bilingual)

R160.00

Nelson Mandela - Leeto le lelelele le isang tokolohong

Bala pale ena e hlollang ya mohale wa nnete wa mehleng ya rona le ho sibolla ka moo moshanyana eo ntate wa hae a ileng a mo reha lebitso la ‘ramoferefere’ a ileng a hola ka teng le ho lwantsha aparteiti, le ho fetoha mopresidente wa pele wa motho e motsho Africa Borwa le letsholo la tokoloho le toka lefetsheng kaofela.

R200.00

Shudu o Sibolla Boikgetho ba hae

Bukeng ena e ntle le e tletseng kgothatso, Mofts Afrika Borwa, Shudufhadzo Musida, o pheta pale ya moo a tswang teng bophelong; ho tsa mmino le ho tantsha le ho ba sebueng motsaneng o bitswang Ha-Vhangani, a potapotilwe ke lerato haholoholo le tswang ho mme wa hae le Nkgono Gugu.
Empa dintho di a senyeha ha Shudu a fallela toropong e ntjha mme o hloriswa ke bomphato ba hae ka tlelaseng.
Bala kamoo Shudu a hlolang tlhonamo le mathata ao a kopaneng le ona, mme e eba ngwanana, le ho ba motho e moholoya ithutileng ho ithata!

R120.00

What others say

Magudulela Family

4_5_stars

Magudulela Family

“Our family has truly enjoyed exploring each page as our children finally learn their home languages. We truly thank Origins Publishers for creating products that make learning fun for our whole family.”

Ashleigh Rautenbach

4_5_stars

Ashleigh Rautenbach

“Origins Publishers has finally made learning new languages accessible and possible. I grew up speaking isiZulu as a child, and now I can teach my son how as well, with greater confidence because of the bilingual format”.

Sign up to our newsletter to receive updates on future books and learning materials.